Általános Szerződési Feltételek 2021-04-27T11:26:08+02:00

C:\Users\Gizda\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Absolut_fejlec.jpg

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az

ABSOLUT PYRO Kereskedelmi, Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely:                       2120 Dunakeszi, Bagoly utca 5.

Cégjegyzékszám:          13-09-147618

Adószám:                     13476100-2-13

Cégjegyzéket vezető bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

(a továbbiakban: Üzemeltető) és Ön, mint a weblapot látogató (a továbbiakban: Látogató) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket.

1. Általános rendelkezések

1.1

Jelen ÁSZF az Üzemeltető és a Látogató között létrejövő szerződés olyan általános szerződési feltételeit jelenti, amelyet a Látogató a weblapon böngészéssel, a közzétett termékek (a továbbiakban: Katalógus) megtekintésével kifejezetten elfogad, és magára nézve kötelezőnek ismer el, valamint amelyeket mind az Üzemeltető, mind a Látogató köteles figyelembe venni és betartani.

1.2

Az Üzemeltető bármikor, előzetes értesítés, vagy a Látogató hozzájárulása nélkül jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosítás a weblapon történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind az Üzemeltetőre, mind pedig a Látogatóra nézve kötelező erővel bír. Az Üzemeltető által nyújtott bármely szolgáltatás igénybe vétele és használata, avagy a Katalógus bármely elemének megtekintése a módosított szabályzat elfogadását jelenti.

1.3

A weblapon keresztül nem lehet elektronikusan fizetni a megrendelt pirotechnikai termékekért, és ellenszolgáltatás fejében letölthető tartalom sem érhető el.

2. A weblap tartalma

2.1

Az Üzemeltető által a weblapon közzétett tartalmak kizárólag tájékoztató jellegűek, amelyek valóságáért, helyességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, valamint a tartalom felhasználásával, alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, felelősségét mindenre kiterjedően teljes egészében kizárja.

2.2

A Katalógusban található termékadatok, fotók, leírások az Üzemeltető tulajdonát képezik, ezért azok összegyűjtése, lementése, tárolása csak az Üzemeltető előzetes engedélyével lehetséges. A megjelenített képek illusztrációk eltérhetnek a valóságtól.

2.3

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azon weblapok tartalmáért és a tartalom által esetlegesen okozott hibákért, károkért vagy kellemetlenségekért, amelyeknek megnyitását a weblapon elhelyezett linkek teszik lehetővé.

2.4

Az Üzemeltető nem vállal felelősségét a megvásárolt termék nem rendeltetésszerű használata, a termék kezelési és használati útmutatójában leírtak be nem tartása, különösen a termék megrongálása esetén. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az olyan meghibásodásért, amelynek oka a termék átadását követően keletkezett (pl. rossz tárolás miatt).

3. Katalógus

3.1

Katalógusunk talán a legszélesebb pirotechnikai választékkal rendelkezik az ilyen és ehhez hasonló tevékenységet végző piaci szereplők között. Több száz termékünk között a Látogató a kereső funkciót használva a tetszőlegesen böngészhet.

3.2

A Látogató regisztráció nélkül szabadon böngészhet a Katalógus kínálatában, megismerheti a termékekkel kapcsolatban közzétett tartalmakat, a pirotechnikához kapcsolódó érdekes cikkeket, tájékozódhat a tűzijátékkal kapcsolatos információkról, nyomon követheti az aktuális akcióinkat.

3.3

A böngészés a Látogatót – az ÁSZF elfogadásán kívül – semmilyen jognyilatkozat megtételére nem kötelezi, továbbá a Látogató ezen tevékenységével vásárlásra semmilyen kötelezettséget nem vállal, a Katalógust, a weblapot bármikor, mindenfajta következmény nélkül elhagyhatja, és a tevékenységet tetszése szerint, bármilyen időpontban újrakezdheti. 

4. Vásárlás

4.1

A Katalógusban megjelenített pirotechnikai termékek csak szaküzletünkben való személyes átvétellel vásárolhatóak meg.

4.2

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót (ÁFA). A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek, azok alapján az Üzemeltető ajánlati kötöttsége nem áll be, az Üzemeltetőt ajánlati kötöttség nem terheli. A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat, hogy Katalógusunkban technikai hiba miatt a piaci ártól jelentősen eltérő téves ár, vagy a ténylegestől eltérő tulajdonság jelenik meg a termék mellett. A tévesen feltüntetett árral és/vagy terméktulajdonsággal összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, felelősségét mindenre kiterjedően teljes egészében kizárja. Ilyen esetben a tényleges fogyasztói árról/ terméktulajdonságról az Üzemeltető a személyes vásárláskor értesíti a Látogatót.

4.3 

A Katalógusban található terméket kizárólag szaküzletünkben személyesen lehet átvenni.

Szaküzlet címe: Tűzijáték Szaküzlet, 2120 Dunakeszi, Bagoly utca 5.

Pirotechnikai termék postai úton és csomagküldő szolgálat útján történő kiszállítása tilos.

4.4

Fizetésre készpénzben, és bankkártyával a szaküzletben van lehetőség.

4.5 

Termékeink kizárólag személyesen a cég alkalmazottaitól és alvállalkozóitól vehetők át. Személyes átvételkor a jogszabály által előírt életkort igazolni kell (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél, jogosítvány felmutatásával).

1-es PT osztályba tartozó terméket 14 éves kortól,

2-es PT osztályba tartozó terméket 16 éves kortól,

3-as PT osztályba tartozó terméket 18 éves kortól lehet vásárolni.

Ha személyes átvételkor a megfelelő életkort a Látogató nem tudja igazolni, vagy ilyen korú személy nincs jelen, az árut nem adjuk át.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Katalógusban látható termék nincs raktárkészleten, úgy azt egy azonos kaliberű, a termékkel azonos lövés- és darabszámú hasonló termékkel helyettesítse.

A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet az alábbiakat mondja ki:

103. § (2)  Nem kell engedély a 14. életévét betöltött személynek az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy időben összesen 1 kg nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja. A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.

(3)  Nem kell engedély a 16. életévét betöltött személynek a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy időben összesen 1 kg nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja. A 16. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.

107. § (2) Nem kell engedély a nagykorú személynek a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék december 28-a és 31-e között történő megvásárlásához, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig történő felhasználásához.

5. Visszavétel

5.1

A hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejű, 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket a Látogató köteles az Üzemeltetőhöz visszajuttatni. Ezt a Látogató személyesen az Üzemeltető szaküzletében tudja megtenni. Üzemeltető köteles a termékeket térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

 

6. Vegyes rendelkezések

6.1 

A Látogató a weblapon böngészéssel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a termékek csomagolása a weblapon feltüntetett képtől eltérő is lehet.

6.2

A weblap használata során létrejött szerződések tartalmára, az Üzemeltető és a Látogató jogaira és kötelezettségeire a magyar joga irányadó. A weblap használata során létrejött szerződésekkel összefüggő jogviták elbírálására hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, avagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagosan illetékes.

6.3 

Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy a weblap, illetve, a szolgáltatás bármely részét előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse.

Dunakeszi, 2017. november 16.

C:\Users\Gizda\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Absolut_lablec.jpg

Termékkategóriák

Termék címkék